Fotografi er en kunstform som rommer mye. Ordet, som betyr å tegne med lys på gresk, viser ikke bare til stillbilder. Videokunst, performance og installasjoner inngår i fotografi. Nettopp video er en teknikk som har økt betraktelig i popularitet de siste årene, og flere søker seg til utdanninger i dette. Mange blir overrasket av å høre at videokunst oppsto i sammenheng med opptredener i performance. Konseptet performance ble en utbredt kunstform på 70-tallet, og blir ofte relatert til den feministiske bølgen som preget den vestlige verden på den tiden. Video var altså kun et verktøy for å lagre opptredener i performance for ettertiden, og for å kunne vise i sin originale form i flere sammenhenger. Deretter har kunstnere tatt i bruk bevegelige bilder. Flere kjente visuelle kunstnere i vår samtid går ofte mellom fotografi og video som verktøy i sine verk. Noen bruker lyd som virkemiddel, mens andre bruker stillhet til å skape sterke inntrykk hos tilskueren.

Videokunst med moderne spesialeffekter

Som videograf kan du jobbe i musikkbransjen, i journalistikk, i reklame og i spillindustrien. Videoer kan være bygd opp av filming, spesialeffekter og mye 3D-teknologi. Å kunne slike teknikker og videoredigering åpner for mange muligheter innenfor kunst, scene, musikk og spillutvikling. I regier av film og TV-serier er jo nettopp videografer som kan redigere og skape effekter en svært nødvendig yrkesgruppe, akkurat som lyddesignere.

Den kreative spillbransjen

Data- og TV-spill har som kjent mange effekter av alle typer. Auditive og visuelle effekter skal underholde spilleren, og skape et eget univers. Noen spill hos Maria bonus har perfeksjonert kunsten av å skape stemning og følelser i den som spiller, og de mest kjente spillene har fått sin status på grunn av estetikken og lydbildet. Å kunne reise inn i en annen verden er en magisk opplevelse, og bak slike verk sitter svært kreative spillutviklere. De nyeste utgivelsene innenfor denne typen interaktive kasinospill består av deler med video, 3D-effekter og animasjoner. Denne blandingen av estetiske uttrykk er spennende og engasjerende, siden det skaper parallelle verdener av virkelighet og drøm.

Sanseinntrykk fra skjermen

Kunnskaper og idéer til videokunst kan altså brukes innenfor mange fagfelt, og dette gjelder også for lyddesign. Lyd og bilder går hånd i hånd, og interaktive spill er et perfekt eksempel på stemninger som skapes av de to ovennevnte faktorene. Hørselen og synet er de mest fremtredende sansene vi har, og gjennom sanseinntrykk skapes følelser. Vi blir engasjerte, emosjonelle, energiske og avslappet av effektene i spill.

Kreative yrker for fremtiden

Fotografer, videografer, lyddesignere og grafiske designere kan finne interessante stillinger innenfor kunst, men også innenfor teknologi og webutvikling. I årene som kommer vil arbeidsmarkedet ha et enda større behov for personer som kan ta i bruk teknologiske og digitale verktøy, og som også har en sterk kreativ side.