Utdanning i kunst kan være veldig mye. Mellom kurs i enkeltemner til hele universitetsgrader er det en verden av muligheter for å lære. Kurs i forskjellige kunstformer kan man finne i alt fra lokale kunstforeninger til universiteter. Det er mange innganger til utøving av kunstformen som passer til den enkelte. Det man ønsker å gjøre i fremtiden er avgjørende, men denne typen utdanninger skiller seg fra andre yrkesretninger, ved at det ofte er mindre formelle krav til arbeid etter endt utdanning. Det er dermed mer frihet innenfor dette yrket, men som konsekvens er det vanskeligere å skape sin egen vei, da hver og en må finne sin retning og sitt mål.

Kurs i spesifikke kunstgrener

Ved å gjøre et raskt søk på nettet kan man finne utallige kurs i visuelle uttrykk. Musikk, dans og teater tilbys også i nesten alle kommuner i landet, men i noe mindre grad. Foreninger og klubber som arrangerer kurs i fotografi har dukket opp mange steder de siste ti årene, og nivået i disse er ofte godt, men det er stor variasjon. For de som har etablerte liv og ikke har mulighet til å dedikere seg på en fulltidsbasis er dette gode alternativ. Med god disiplin på selvlæring kan man få mye ut av slike kurs.

Ettårige utdanninger i Norge og Norden

Ettårige folkehøyskoler er åpne for alle som er over grunnskolealder, og Statens lånekasse gir støtte til utdanninger på de mange folkehøyskolene i landet. I tillegg kan man få støtte til den samme type utdanning på tilsvarende institusjoner i andre nordiske land. Før man søker bør man tenke på hvor bredt man ønsker å lære. Mange skoler og institusjoner for høyere utdanninger tilbyr brede studier i forskjellige kunstformer, og det blir undervist i kunsthistorie for at studenter skal få et bredt overblikk over konteksten og historien til uttrykksformer.

Fagskoler og yrkesutdanninger

Ved fagskoler er utdanninger mer spesifikt rettet på én kunstform, og slike utdanninger passer til personer som allerede vet hva de ønsker å spesialisere seg i. Kunsthistorie blir undervist også her, men blir vektlagt i varierende grad. I Trondheim og Oslo kan man søke seg inn på yrkesstudier i fotografi, og da blir man altså undervist i alle sjangre innenfor fotografi. Hvis man spesifikt ønsker kunstfotografi og ikke er like interessert i dokumentarrettet og journalistisk fotografi, kan man for eksempel kombinere ett år på yrkesskole for fotografi med et årsstudium i kunsthistorie på et universitet eller en høyskole. Utdanninger ved yrkesskoler går vanligvis over to år, men skolene åpner for at elever kun går ett, og da går ut med studiepoeng for to semestre, i stedet for fire. Det er for eksempel en økende etterspørsel etter grafiske designere, og det er mange muligheter til utdanning innenfor dette yrket. Grafisk design er visuell kunst med mye rom for kreativitet, og det er mange stillinger over hele landet for personer med slik bakgrunn.

Statlige kunstakademi

Ved søknader til kunstakademi forventer man at søkere har en bakgrunn i utøvende kunst, og allerede har et høyt nivå i teknikken de har valgt. Kunstakademier i de nordiske hovedstedene har mange søkere hvert år, og noen vil si at man må gjennom et nåløye for å komme inn. Her vektlegges god teknikk, men aller viktigst er budskapet man kommuniserer gjennom kunsten. Det er på denne måten høye men uformelle krav, da formulering av konsept og prosjekt ikke kan måles i karakterer stadfestet i tall på en skala fra 1 til 6.