Rundt omkring i Norge er det en stor interesse for kunst. Det er ikke bare de store byene som arrangerer utstillinger og andre sammenkomster for fremvisning av kunst og kreative aktiviteter. Mange blir overrasket av å finne kunst av høyt nivå og signert av velkjente navn hos kunstforeninger i små kommuner ute i distriktene. Dette er utvilsomt en positiv side ved norsk kulturliv. Sammenlignet med våre naboland og resten av Europa, er norsk kulturliv mindre elitistisk, mer desentralisert og dermed tilgjengelig for flere.

Store hendelser i små lokaler

Et eksempel på en lokal kunstforening som har fått til spesielle utstillinger finner vi Rælingen på Romerike. Gruppen bak Rælingen kunstforening fikk billedkunstneren Pushwagner til å stille ut originale verk i lokalet deres. Kunstneren selv møtte opp til signering og fotografering. Til glede for de oppmøtte tilbød kunstneren seg å tegne på medbrakte objekter som vesker og skjerf. Kunstnere flest liker naturligvis å kunne gi noe tilbake til nærmiljøet. Interessen og gleden for kunstneriske uttrykk starter i det små, og det er viktig å ikke ignorere at det er her kunstlivet foregår. Store gallerier finansiert av velgjørende millionærer i de store byene er viktig for kulturlivet, men er samtidig mindre representativt for den folkelige interessen. Bak små utstillinger i lokale foreninger vet vi at flere har vært med på utvelgelsen av tema og verk. En annen positiv side ved dette er at det er kun interesse og engasjement som er avgjørende, og økonomi ikke er en del av ligningen. Kunstforeninger trenger også noe økonomi for å fungere, som alle organisasjoner trenger. For å kunne tilby kurs trenger man økonomi til å dekke utgifter til materialer, lokaler og innleiing av undervisere. Ved utstillinger er den mest omfattende utgiften lokaler og materialer til å oppbevare kunsten. Dette er skjøre verk som trenger en spesifikk luftfuktighet, temperatur og lysforhold. Utgifter utover dette er husleie, strøm og avgifter. De fleste foreninger drives på frivillig basis.

Offentlig støtte til initiativtakere

Kunstinteresserte som ønsker å starte en slik gruppe for å utøve, studere og utstille egne og andres verk kan søke om støtte fra kommune, fylke og staten. Det er flere initiativer fra det offentlige som er ment å støtte slike prosjekt. Det er mulig å få midler til drift og spesielle arrangement gjennom året. Distriktene i Norge ønsker et levende kulturliv, og tillegg er det ønskelig for alle at denne delen av samfunnet er demokratisk og tilgjengelig for alle aldre, nivå, bakgrunn og boplass i landet.