Studier i kunst kommer i mange former. Kunst er et vidt begrep som rommer mye. For å si det så enkelt som mulig, er kunst rett og slett uttrykk. Det er uttrykk for menneskers tanker, følelser og observasjoner av verden og av livet. Den første assosiasjonen vi får til kunst er ofte billedkunst, det visuelle. Kunst er ikke bare visuelt, det er også auditivt i form av musikk, og tekst i form av skjønnlitteratur og poesi. Det er statuer, skulpturer, fotografi, maleri, tegning, grafisk design, dans, teater og opera.

Grunnlag og påbygning

Mange kunstnere som er kjent i vår samtid og i historien hadde ingen formell utdanning i sitt virke. Vi trenger ikke å utdanne oss for å uttrykke oss, for det er noe helt essensielt i det å være mennesket. Vi snakker med andre, og dermed uttrykker vi oss. Vi tar bilder og vi skriver dagbøker. Vi vil ikke alltid kalle det kunst, men det er former for uttrykk. Det er ikke obligatorisk å ta en utdannelse i kunst for å være en utøvende kunstner, men det er utvilsomt en stor fordel. Vi kan tillære oss mye kunnskap på egenhånd, og noen har et bedre anlegg for å bli selvlærte enn andre, men alle avanserer og forbedrer seg gjennom å lære av andre. For noen vil en utdanning i et kunstfag være grunnleggende, for andre vil det være en stor påbygning i et allerede eksisterende talent. Felles for alle som vil utøve kunst er at man alltid vokser på å bli inspirert av andre. For de som nyter å være tilskuer til andres verk, er at forkunnskaper gjør opplevelsen større og mer betydningsfull. Ved å kjenne til samtiden verket du ser på ble skapt i, vil du rett og slett kunne finne mye mer i et verk. Med forkunnskaper vil du kunne tolke mange flere detaljer i et maleri.

Kommunikasjon mellom kunstner og publikum

Når man tenker på kunst som et rent uttrykk for følelser og tanker som kommer av det å være en del av verden, kan vi tenke oss at vårt indre liv er den eneste kilden vi trenger til å skape noe. Det er forså vidt sant, men kommunikasjon utad til tilskueren og verden er konteksten hvor vårt uttrykk skal plasseres. Gjennom utdanning lærer vi om andres assosiasjoner og konnotasjoner til symboler, og dette er nødvendig for å uttrykke helt private tanker og følelser til omverdenen. Å vite om andres tolkninger er altså en viktig del av det å skape. Hvis man lukker seg for andres tanker om det tema man jobber med som kunstner, vil ikke verkene ha stor betydning for tilskueren. Kommunikasjon fra skaperens side må være en del av prosessen bak et kunstverk. For å ha et grunnlag til å gjøre dette må man altså kunne mye om tiden vi lever i, og de store spørsmålene som tas opp i samfunnet. Politikk og kultur er bakgrunnen for kunst som treffer mennesker og rører ved oss, for uten dette blir kunsten for innadvendt og den vil ikke være relevant for våre medmennesker.